Lisma Wardani,S.Pd.I,.M.Pd
UAP142122020051092
About Me
Saat ini mengajar di Prodi D3 Teknik Elektronika, dengan jenjang akademik Pengajar,
  • Tempat Lahir
    Talangpadang
  • Tanggal Lahir
    1992-10-05
Full Name

Lisma Wardani,S.Pd.I,.M.Pd

NIK

UAP142122020051092

NIDN

0205109202

Golongan

I/A


Lahir di Talangpadang pada tanggal 1992-10-05, Saat ini mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu prodi D3 Teknik Elektronika

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan Nama Sekolah/Perguruan Tinggi Lulus Tahun Jurusan
SD SD Negeri 1 Banding Agung 2005 OK
SMP SMP Negeri 1 Talang Padang 2008 OK
SMA SMA Muhammadiyah Gisting 2011 OK
S1 IAIN Raden Intan Lampung 2015 Pendidikan Agama Islam
S2 IAIN Randen Intan Lampung 2017 Pendidikan Agama Islam
S3

No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS Nama Kelas Tahun Ajaran Semester Ajaran
1 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
2 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
3 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
4 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
5 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
6 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
7 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
8 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
9 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
10 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
11 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
12 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
13 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
14 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
15 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
16 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
17 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
18 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
19 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
20 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
21 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
22 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
23 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
24 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
25 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
26 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
27 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
28 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
29 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
30 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
31 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
32 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
33 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
34 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
35 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
36 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
37 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
38 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
39 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
40 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
41 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
42 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
43 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_KARYAWAN/MALAM_2020 2020/2021 Ganjil
44 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
45 FTI1107 Ahlaqul Khorimah 1 2 TI_REGULER_2020 2020/2021 Ganjil
46 UAP002 Elektronika Akhlakul Karimah 2 2 TE19 2020/2021 Ganjil
47 UAP002 Elektronika Akhlakul Karimah 2 2 TE19 2020/2021 Ganjil
48 UAP002 Elektronika Akhlakul Karimah 2 2 TE19 2020/2021 Ganjil
49 UAP002 Elektronika Akhlakul Karimah 2 2 TE19 2020/2021 Ganjil
50 UAP002 Elektronika Akhlakul Karimah 2 2 TE19 2020/2021 Ganjil
51 UAP002 Elektronika Akhlakul Karimah 2 2 TE19 2020/2021 Ganjil
52 UAP002 Elektronika Akhlakul Karimah 2 2 TE19 2020/2021 Ganjil
53 UAP002 Elektronika Akhlakul Karimah 2 2 TE19 2020/2021 Ganjil

No Judul Kegiatan Download
File Papers
Link Publish

Pengabdian